Tuesday, June 19, 2012

сургалтын хуваарь

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, ХБНГУ-ын КОНРАД-АДЕНАУЭР сангийн 2012 онд хамтран зохион байгуулах сургалтын хөтөлбөр батлагдсаныг танилцуулж байна.

No comments:

Post a Comment