Monday, December 9, 2013

Хууль, эрх зүйн бодлогын шинэтгэл

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгааар хэрэгжүүлж буй
ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ШИНЭТГЭЛ
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Хуулийн бодлогын зөвлөх Ч.Өнөрбаяр

No comments:

Post a Comment