Monday, December 9, 2013

Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний шинэчлэл

ИРГЭН ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭЧЛЭЛ
бодлогын баримт бичгийн төсөл
Илтгэгч Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Хүний эрх, Иргэний оролцооны бодлогын зөвлөх Ч.Сосормаа

No comments:

Post a Comment