Wednesday, June 14, 2017

Ардчиллын хөгжилд авилгын үзүүлж буй нөлөө - эрдэм шинжилгээний хурал

Ардчиллын хөгжилд авилгын үзүүлж буй нөлөө сэдэвт эрдэм шинжилгээний хуралд судлаач А.Мягмарсүрэн, Монгол Улс Авлигатай Тэмцэх Газрын Судалгаа шинжилгээний албаны ахлах ажилтан, ахлах комиссар Д.Жаргалан, Транспэрэнси Интернэшнл – Монгол ТББ-ын тэргүүн Л.Төр-Од нар өөрсдийн хийсэн судалгааны талаар илтгэл тавьж хэлэлцүүлэв.Ардчиллын хөгжилд авилгын үзүүлж буй нөлөө сэдэвт эрдэм шинжилгээний хуралд судлаач А.Мягмарсүрэнгийн тавьсан илтгэл :
Монгол Улс Авлигатай Тэмцэх Газрын Судалгаа шинжилгээний албаны ахлах ажилтан, ахлах комиссар Д.Жаргалангийн тавьсан илтгэл

Транспэрэнси Интернэшнл – Монгол ТББ-ын тэргүүн Л.Төр-Одын тавьсан илтгэл : Авлигын эсрэг арга хэмжээнд судалгааны байгууллага, төрийн бус байгууллагуудын үүрэг, оролцоо

No comments:

Post a Comment