Tuesday, June 13, 2017

Л.Болд : Ардчилалд хэвлэл мэдээлэл дөрөв дэх засаглалын үүрэг гүйцэтгэх нь

УИХ-ын гишүүн Л.Болд
Ардчилалд хэвлэл мэдээлэл дөрөв
дэх засаглалын үүрэг гүйцэтгэх нь” илтгэл тавив
Л.Болд : Ардчилалд хэвлэл мэдээлэл дөрөв дэх засаглалын үүрэг гүйцэтгэх нь
...манай сэтгүүлчид хэвлэл мэдээллийнхэнд өнөөдөр улам илүүтэй үүрэг хариуцлага ноогдсон цаг үе ирээд байна. Парламент сөрөг хүчингүй, байсан ч хэт нөлөө багатай байвал сөрөг хүчин парламентаас гадна талд гардаг. Өөрөөр хэлбэл хэвлэл мэдээлэл сөрөг хүчний үүргийг гүйцэтгэдэг. Ингэхээс ч өөр арга байхгүй. Сэтгүүлчид маань өнөөдөр ард түмнийгээ төлөөлсөн Их хурлын гишүүд гэж өөрсдийгөө бодох хэрэгтэй. Өнөөдөр эрх баригчид сонгогчдын 47 хувийг төлөөлж байгаа юм бол 53 хувийг төлөөлөх сөрөг хүчин нь бид юм гэж та бүхэн үзэх хэрэгтэй. Манай сэтгүүлчид үнэний төлөө, шударга ёсыг нийгмийн хэм хэмжээ болгохын төлөө, хэвлэлийн эрх чөлөөний төлөө тууштай тэмцэнэ гэдэгт эргэлзэхгүй байна. УИХ-ын гишүүний хувьд би энэхүү тэмцлийн галын шугаманд үргэлж хамт байх болно.


УИХ-ын гишүүн Л.Болд хэвлэл мэдээллийн салбарыг бүхэлдээ “оффшор” ертөнц болсон гэж онцлоод, би өөрийн мэдлийн бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээсээ татгалзаж байна гэдгээ энэ үеэр хэлсэн юм.


No comments:

Post a Comment