Tuesday, January 16, 2018

Scholarship

Конрад-Аденауэр-Сан, Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн хамтарсан Сэтгүүл зүйн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хоёр дахь удаагийн элсэлтийн сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг урьж байна.