Monday, April 30, 2018

Монгол улсаас европын орнуудад суугаа ДТГ-ын тэргүүн, худалдаа, эдийн засгийн асуудал хариуцсан ажилтан нарын уулзалт

Улс төр Боловсролын академиас
төрөн гарсан онц бөгөөд
бүрэн эрхт элчин сайд
нараас дөнгөж гурав нь...
Монгол Улсаас Европын орнуудад суугаа ДТГ-ын Тэргүүн, худалдаа, эдийн засгийн асуудал хариуцсан ажилтан нарын Бүсийн зөвлөгөөн 2018 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдөр Бельгийн Вант Улсын Брюссель хотноо амжилттай зохион байгуулагдав. Энэхүү бүсийн зөвлөгөөнд Европын улсуудад суугаа Монгол Улсын 14 ДТГ-ын Элчин сайд болон худалдаа, эдийн засгийн асуудал хариуцсан ажилтнууд оролцов.

Monday, April 2, 2018

Civic Space in Asia: Emerging Issues and Policy Lessons from Six Asian Countries

[Special Report] Civic Space in Asia: Emerging Issues and Policy Lessons from Six Asian Countries

2018-04-02 |Society for Participatory Research in Asia; Centre for Policy Alternatives; South Asia Partnership Pakistan; Asian Barometer & Institute of Political Science, Academia Sinica; DLSU Jesse M. Robredo Institute of Governance; Yangon School of Political Science

ISBN  979-11-88772-17-9 95340

Introduction 
In 2016, Asia Democracy Research Network (ADRN) selected corruption, shrinking civic space, and gender inequality as the common challenges across Asia that continue to plague and work against deepening the quality of democracy.


Against this background, ADRN published this special report to evaluate the current state of shrinking civic space in the region by studying the strengths and weaknesses of each country’s mechanisms including law and regulations, public participation, and public governance. The report investigates pressing, contemporary questions such as: What evidences suggest shrinking of civic space in Asia? What successes and failures has each country experienced in protecting civic space? What lessons can be drawn to suggest policy actions for expanding civic space?

Combating Corruption toward Clean Governance in Asia - Country Cases - March 2018

[Special Report] Combating Corruption toward Clean Governance in Asia: Country Cases
2018-04-02 |King Prajadhipok’s Institute; Taiwan Foundation for Democracy; The International Center for Innovation, Transformation and Excellence in Governance; Jinnah Institute

ISBN  979-11-88772-13-1 95340

State of Corruption in Mongolia - draft

[Тусгай илтгэл] Азид цэвэр засаглалын эсрэг авилгалтай тэмцэх нь: Улс орны жишээ

2018-04-02 | East Asia Institute; Institute for Democracy and Economic Affairs; Political Education Academy; Verite Research; Pakistan Institute for Legislative Development and Transparency; Sandhi Governance Institute

ISBN 979-11-88772-16-2 95340

Монгол бол улс төр, ялангуяа төрийн дээд албан тушаалтнуудтай холбоотой бүх салбарыг хамарсан чухал үүрэг гүйцэтгэдэг орон юм. Үүний үр дүнд засгийн газрын бодлого, үйл ажиллагаа нь сайн засаглалын загвар болж чадахгүй байна. (...) Монгол Улс төрийн институцжилт, иргэний нийгэмийг идэвхжүүлэх, өнөөгийн эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаархи асуудлыг шийдвэрлэх ёстой.


Оршил 
2016 онд Азийн Ардчиллын Судалгааны Сүлжээ (ADRN) нь авлига, иргэний орон зай, жендэрийн тэгш бус байдлыг сонгосон нь ардчиллын чанарыг гүнзгийрүүлэхийн эсрэг тахал, сөргөлдөөнийг үргэлжлүүлэхэд хүргэж байна.


Үүнийг үндэслэн ADRN нь тухайн мужийн авлигын өнөөгийн байдлыг үнэлэх зорилгоор хууль тогтоомж, олон нийтийн оролцоо, төрийн засаглал зэрэг улс орны механизмуудын давуу болон сул талыг судлах замаар энэхүү тайланг хэвлүүлэв. Энэхүү тайланд: Ази дахь авлигын байдал гэж юу вэ? Авлигад хяналт тавихад улс орон бүрт ямар үр дүнд хүрч, амжилтгүй болсон бэ? Азийн авлигын байдлыг хэрхэн сайжруулах вэ?

Policy Research and Policy Outcomes Report on Gender Equality in Asia: Comparative Studies

[Special Report] Policy Research and Policy Outcomes Report on Gender Equality in Asia: Comparative Studies

2018-04-02 |King Prajadhipok’s Institute; Taiwan Foundation for Democracy; The International Center for Innovation, Transformation and Excellence in Governance; Jinnah Institute

ISBN  979-11-88772-13-1 95340

 Introduction 
In 2016, Asia Democracy Research Network (ADRN) selected corruption, shrinking civic space, and gender inequality as the common challenges across Asia that continue to plague and work against deepening the quality of democracy. 


Against this background, ADRN published this special report to evaluate the current state of gender equality in the region by studying the strengths and weaknesses of each country’s mechanisms including law and regulations, public participation, and public governance. The report investigates pressing, contemporary questions such as: What is the state of gender equality in Asia? To what extent has each country achieved the Sustainable Development Goals (SDGs) on gender equality? How can gender equality in Asia be strengthened?