Friday, June 8, 2018

Популизмын үзэгдэл, танин мэдэх нь

УТБА-аас зохион байгуулсан ПОПУЛИЗМЫН ҮЗЭГДЭЛ, ТАНИН МЭДЭХ НЬ сэдэвт хэлэлцүүлгийг УТБА-ийн судалгааны албаны дарга Б.Содчимэг нээж, хурлыг удирдан явууллаа.
  • Популизмын нийгэмд үзүүлэх үр дагавар, эерэг сөрөг талууд илтгэлийг УТБА-ийн судлаач Ц.Ариунболд,
  • Цахим популизм ба улс төрийн намуудад тулгарч буй сорилт болох нь илтгэлийг МУБИС-ийн багш, доктор (Ph.D), дэд профессор Ц.Мөнхцэцэг,
  • Популизм ба Монгол дахь улс төрийн намуудын хямрал илтгэлийг МУБИС-ийн багш, доктор (Ph.D), дэд профессор Э.Гэрэлт-Од,

  • Популизм ба Европын орнуудын хөгжлийн хандлага илтгэлийг ҮАБЗ-ийн Стратеги судалгааны хүрээлэнгийн Л.Бямбаханд нар илтгэж хэлэлцүүлэв.