Sunday, July 29, 2018

Asian Barometer Survey - Баруун бүс: Ховд - Увс


Баруун бүс /Ховд-Увс/
Респондентийн тоо
Үүнээс:
zipcode
Сумын төвөөсСум хооронд
Жаргалант /Ховд хот/3232084140
Мянгад1612484100
Дөргөн1612484020
Увс Өлгий3228485150
Өмнөговь1612485210
Завхан сум1612485100
Бүсийн дүн12810820

No comments:

Post a Comment