Sunday, July 29, 2018

Asian Barometer Survey - Умард бүс /Хөвсгөл-Завхан/


Умард бүс /Хөвсгөл-Завхан/
Респондентийн тоо
Үүнээс:
zipcode
Сумын төвөөсСум хооронд
Мөрөн3232067000 67120
Шинэ-Идэр1612467240
Жаргалант 1612467250
Завханы Их-Уул1612481010
Завханы Тосонцэнгэл3228481030
Тэлмэн1612481050
Бүсийн дүн12810820

No comments:

Post a Comment