Sunday, July 29, 2018

Asian Barometer Survey, Төвийн 1-р бүс: Баянхонгор, Өвөрхангай


Төвийн 1-р бүс /Баянхонгор, Өвөрхангай/
Респондентийн тоо
Үүнээс:
zipcode
Сумын төвөөсСум хооронд
Баянхонгор1515064090
Баян-Овоо12102
Галуут1915464110
Арвайхээр2020062165
Зүүнбаян Улаан1310362120
Есөнзүйл1310362030
Бүсийн дүн928012

No comments:

Post a Comment